לחץ להגדלה
יצא לאור ב- 1918 הרועה ועדרו, פאתי ירושלים
צילום: שלמה נרינסקי
באדיבות: דויד גוס, תל אביב
 
 1