English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 26 אתרים בנושא עם ישראל בעת החדשה
מוצגות תוצאות 21-15

המושבות הראשונות

אתר בכותרות על המושבות הראשונות וראש פינה. באתר פרטים על הקמתה של ראש פינה ופעילויות.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/lands/moshavot

שמעון ויזנטל ז"ל

מי היה שמעון ויזנטל? מה הוא עשה? ומדוע מכונה "צייד הנאצים"? בואו ללמוד על האיש ששם לו למטרת חייו לתפוס את פושעי המלחמה הנאצים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/history/weisenthal

בין הרים ובין גבעות טסה הרכבת

אתר קטן שעלה במסגרת פורטל האקטואליה של "גלים" - "בכותרות". הפעם מדובר במאמר העוסק בחידוש קו הרכבת מירושלים לתל אביב. ואם ברכבת לירושלים עסקינן, אי אפשר שלא להיזכר בפעם הראשונה שבה הגיעה הרכבת לירושלים בימי שלטון הטורקים. לאתרון מתלווים סרטון וידיאו ומשחק מסכם.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/lands/train

עשרה בטבת

אתר על עשרה בטבת ועל המשמעות שלו כיום הקדיש הכללי.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה: עברית
http://teachers.org.il/titlespages/page45539.html

היום לפני

"היום לפני" הוא מדור שבו אנו מקשרים בין תאריכים בהיסטוריה לאתרים או לדפי מידע בסנונית. ניתן לבחור תאריך מסוים עברי או לועזי, וניתן גם לבחור רק בחודש מסוים ולקבל את כל האירועים של אותו החודש.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/cgi-bin/galim/times/today_before/today.pl

תערוכת תמונות א"י בשנות ה 30

תערוכה של תצלומים היסטוריים ייחודיים שצילם הצלם אדוארד פישר בשנות השלושים בארץ ישראל. התמונות מציגות נופים, אירועים ואת אורח החיים בארץ באותן שנים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://snunit.k12.il/vmuseum/pal

אונית המעפילים "אקסודוס"

במסגרת אתרי "בכותרות" עלה אתרון המספר את סיפורו המרתק של בנושא אוניית המעפילים אקסודוס. עוד באתרון מידע על החיים בארץ ישראל בתקופת המנדט, על המאבק לעלייה לארץ ועל מפעל ההעפלה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה:
http://galim.org.il/times/exodus
 4321