English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 3 אתרים בנושא לימודי מקצוע וטכנולוגיה
מוצגות תוצאות 3-1

גלגל ההמצאות

איך מעבירים סלע ממקום למקום? איך טווים חוט צמר? איך מפיקים שמן מזיתים? באתר זה יהיה עליכם למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות טכנולוגיות, תוך כדי חשיבה על פתרונות תלמדו על המצאת הגלגל בימי השומרים. לסיום תוכלו להשתתף בחידון הטכנולוגי.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/times/ei

מי אתה עמוס 2?

בעקבות שיגורו המוצלח של הלווין הישראלי עמוס 2, פורטל האקטואליה של "גלים" העלה אתר קטן העוסק בעמוס 2 ובלווינים בכלל.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה:
http://galim.org.il/nature/amos

מי המציא את הגלגל

מתוך האתר "התחלות חדשות" של גלים מבית סנונית - כאן תוכלו ללמוד על המצאות וגילויים שעיצבו את עולמנו - גלגל, נייר, משקפיים, אנטיביוטיקה, ריצ'רץ' ואפילו האינטרנט.... והכל באמצעות משחק חביב ומזמין.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון, הקהל הרחב שפה: עברית
http://beginning.galim.org.il/invention.html